Studio Antar d.o.o.

IT project management &
startup acceleration

call +385 92 131 1656
email hello@studioantar.com

office / correspondence
Sukoišanska 4, Split, Croatia 21000

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Splitu, Tt-08/966-3
Račun u Hypo Alpe Adria banci d.d.
Broj računa: HR42 2500 0091 1012 7396 3
Iznos temeljnog kapitala društva: 101.100,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Andrey Shtylenko, Tatyana Krylova
Matični broj: 02368684
MBS: 060242775
OIB: 89086817858